Snář

Výklad snů online


A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V X Z Ž

Šablona - Šátek | Šaty - Škatule | Škola - Šplhat | Šťáva - Švitoření

Šťáva

pít ji: Laskominky i štěstíčko ti jsou nablízku.

Štědrý

být: Tvá dobrota se ti nevyplatí.

Štěkot

slyšet: Zlé řeči o tobě kolují.

Štěrk

Dokážeš sebou mrskat.

Štít

horský: Máš cestovatelskou povahu,

na domě: Rád pobýváš doma.

v boji: Uchráníš si své štěstí.

 

Štola

důlní: Zvětší se ti majetek.

Šťovík

jíst: Cosi se ti zprotiví.

Šunka

jíst ji: Máš se fantasticky, uvědom si to!

Šváb

vidět ho: Závistivci ti nepřejí.

Švagr, švagrová

Vyslechneš mnoho zbytečných řečí.

Švestky

jíst, trhat: Věští nemoc, únavu.

Švitoření

vlaštovek: Dozvíš se velmi milé zprávy.

 

 

„Jedna ženská vidí často dál, než pět mužských s dalekohledem.“ Jan Werich