Snář

Výklad snů online


A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V X Z Ž

Dalekohled - Děda | Dědictví - Déšť | Deštník - Dětské hry | Děvče - Divák
Divan - Dobry | Dobytek - Dolina | Doly - Domýšlivý | Dopis - Dóza | Dozorce - Drezírovat
Drn - Dub | Dubový list - Duše | Důstojník - Džbán

* Nemusíte psát celé slovo. Stačí zadat několik prvních písmen.
Databáze obsahuje výsledky z více zdrojů a je průběžně doplňována.

Deštník

mít: Máš z něčeho strach. Schováváš se.

koupit: Brzy ho ztratíš,

vypůjčit si: Nezapomínej na dobro,

ztratit ho: Nepij nabízený alkohol, špatně bys dopadl!

Detektiv

být jím: Bude ti svěřen velmi zodpovědný úkol.

vidět ho: Porozumíš mnohému ve snu.

mluvit s ním: Máš v sobě pružnost a odhodlanost.

přít se s ním: Nezapomínej na své slušné vychování.

prát se s ním: Pamatuj! Hlavou zeď neprorazíš. Vezmi to oklikou!

Detektivku

číst: Zažiješ velká dobrodružství,

psát: Potřebuješ povzbudit. Vyjdi si někam!

rozebírat: Umíš naslouchat. Dokážeš poradit.

ztratit: Nebuď sobec! Nemysli pouze na sebe.

Dědictví

Udělej si pořádek ve svých věcech.

 

Děti

hrající si: Rozmnožení majetku tě čeká.

nemocné: Přijde bída.

pobíhat s nimi: Máš v sobě jiskru. Rozžehni ji!

přít se s nimi: Soužení tě čeká.

prát se s nimi: Neříkej hop, dokud jsi nepřeskočil!

vidět je při křtu: Ukazuje na křesťanský život.

Děťátko

novorozené na rukou chovat: Dočkáš se štěstí,

rodit: Řiď se vlastním rozumem,

obdivovat: Máš na všechno, ale zase nepřeháněj!

Dětská školka

Lakota bude tvou zkázou. Polepši se!

Dětské šaty

čistit: Kdosi tě bude škádlit z lásky,

prát: Sejmeš ze sebe břímě osudu.

Dětské hry

pozorovat: Čistá radost, veselé prožitky, zajímavé zážitky.