Snář

Výklad snů online


A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V X Z Ž

Sad - Saň | Sanitka - Sen | Seno - Siréna | Síť - Skříň | Skřivánek - Slon | Slonovina - Smítko
Smrt - Soudek | Souhvězdí - Srdce | Srkat - Statek | Stavět - Strašit | Stráž - Stuha
Stůl - Svěrací kazajka | Světec - Sytý

* Nemusíte psát celé slovo. Stačí zadat několik prvních písmen.
Databáze obsahuje výsledky z více zdrojů a je průběžně doplňována.

Síť

plést ji; rybářská: Čeká tě velký úlovek,

rozhodit ji: Obchoduješ nečistým způsobem.

Síto

Lépe zvaž své plány.

Skákat

přes něco: Splatíš dluhy, vyrovnáš se.

Skály

malé: Čeká tě mnoho usilovné práce.

velké: Máš mocné svaly, ale rozum dítěte.

spadnout z nich: Uděláš si v okolí těžkosti.

Skandovat

Nevykřikuj všechno, co slyšíš!

Skaut

Dobrodružství i chrabrý čin je nablízku.

Sklad

plný: Učims velké kroky v podnikání.

prázdný: Jsi nesvůj a nespravedlivý.

 

Skleník

Jsi choulostivý a přecitlivělý.

Sklep

být v něm, vidět jej: Čeká tě životní zkouška.

Sklo

poranit se o ně: Střepy přinášejí i bolest.

Skoba

Nic tě neodradí, jsi pevný jako žula.

Skok

Pořádně si rozmysli, co děláš, jinak přijdeš o místo.

Skořice

Zamiluješ se do partnera jiné.

Skrblík

být: Nejsi oblíbený, solventní a ani zábavný.

Skříň

na prádlo: Tajně se zasnoubíš.

otevřená: Nemáš co skrývat, a to tě blaží.

zamknutá: Cosi v ní skrýváš jako ve své duši.